Randers FC blev Årets Sportsnavn i hjembyen (2023)

19. marts 2022

Med i alt 11 prisuddelinger blev det lokale sports- og idrætsliv hyldet fredag aften i Arena Randers. Med pokalguld i 2021 gik hovedprisen Årets Sportsnavn ikke overraskende til Randers FC, den tidligere håndboldspiller Janne Kolling blev det 24'ende medlem af Wall of Fame i Randers. Og der blev uddelt hæder til både de unge talenter og breddeidrætten.

Med store klapsalver fra salen gikRanders FC's første hold på scenen for at modtage prisen som Årets Sportsnavn 2021. Titlen er siden 1958 blevet uddelt af Randers Amtsavis, og blandt de nominerede var det ikke overraskende Randers FC, der fik flest stemmer af avisens læsere. Overrækkelsen sker i samarbejde med Sparekassen Kronjylland og Randers Talent og Elite, der er kommunens officielle samarbejde for talentudviklingen i de lokale idrætsklubber. Sammen med prisen fulgte der en check på 20.000 kroner.

Randers FC modtog prisen for det holdsamarbejde og den pragtpræstation som gjorde at holdet sidste år igen kunne løfte det danske pokaltrofæ mod himlen i en regn af guldkonfetti. Vejen dertil bød tre sikre sejre mod divisionsholdene FC Sydvest, Aarhus Fremad og Holstebro BK, hvorefter Vejle og AGF blev ekspederet ud i kvart- og semifinalen. Selve finalen blev én lang triumf for et toptændt kronjysk mandskab og et slutresultatet på 4-0 over SønderjyskE. Holdet imponerede efterfølgende også ved at gå videre fra sit første europæiske gruppespil med en andenplads i puljen, som bestod af AZ Alkmaar, FK Jablonec og CFR Cluj. Aktuelt har Randers FC denne sæson i Superligaen spillet sig videre til top 6 og mesterskabsspillet.

"Nu er det ved at være et stykke tid siden. Vi huske jo alle de mange oplevelser sidste år som rigtig store. At blive anerkendt for det, er vi naturligvis meget taknemlig for. Vi kan mærke, at folk interesserer sig meget for, hvadvi gør - og den opbakning betyder rigtig meget for os. Jeg håber, at dette her kan give hele holdet et lille spark. Vi drømmer jo alle om at komme ud i Europa igen", siger cheftræner Thomas Thomasberg.

Koryfæer på Wall of Fame

2021 var femte gang at pokalguldet kom hjem til skabet i Randers. De to første gange var tilbage i 1967 og 1968 med Randers Frejas såkaldte guldalderhold. Et hold, der blandt 22 andre lokale sportskoryfæer, er en del af Wall of Fame i Randers. Fredag aften kunne den tidligere håndboldspiller Janne Kolling tilslutte sig det fornemme selskab.

Wall of Fame hylder de største randrusianske idrætsudøvere gennem tiden. Janne Kolling bliver det 24'ende medlem af Wall of Fame i Randers. Hun startede sin håndboldkarriere i Hornbæk SF, hvor hun også spillede i alle ungdomsårene. Som 20-årig debuterede Janne Kolling i 1988 på A-landsholdet. Hun har repræsenteret Danmark ved 250 kampe og er dermed den kvindelige håndboldspiller, der har spillet flest kampe for det danske landshold. Og var i 1990'erne en del af Danmarks Jernhård Ladies. Med 756 mål for Danmark er Janne Kolling den næstmest scorende spiller på landsholdet gennem tiderne. Janne har to guldmedaljer fra OL, har været med til at vinde både VM-bronze, -sølv, og -guld.

"Det er en kæmpe ære at blive erindret og påskønnet her i hjembyen, for det jeg har været i gennem med holdet i løbet af årerne. Det er et klap på skulderne og en signalværdi til de unge om, at der ikke er noget, som er uopnåeligt", siger Janne Kolling

Nyt ungt talent

SIKR -Samvirkende Idrætsklubber i Randers har en håndfuld priser der alle overrækkes ved årets sportsfest. En af dem er Talentprisen, der tildeles et ungt talent i alderen 15 - 23 år, som har markeret sig gennem sine resultater og som har været udtaget til at repræsentere Danmark i sin aldersklasse.

Den lokale talentpris gik i år til den 16-årige Oliver Bach fra Randers Roklub, der i 2021 blev udtaget til U18-landsholdet og deltog på ungdomslandsholdet til Baltic Cup i Litauen. Han stillede op i dobbeltfirer med tre andre drenge, og de fik en flot sjette plads i A-finalen. Oliver vandt desuden sølv ved de Nordiske Mesterskaber i ergometer roning samme år.

Som organisation har SIKR uddelt Talentprisen siden 1951. Det er således 70. gang, at SIKR uddelte denne pris. Foruden hæderen følger en check på 5.000 kroner.

Talentudviklingsprisen og årets lederpris


Randers Talent og Elite, der er kommunens officielle samarbejde for talentudviklingen i de lokale idrætsklubber, uddelte også en pris med fokus på netop dette talentarbejde. Talentudviklingsprisen kan gives til en træner, en leder, et hold, en forening eller organisation, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats for talentudviklingen i Randers kommune. Eller den gives til en talentfuld udøver, som har haft en ekstraordinær stor fremgang i sin idræt. Med hæderen følger en præmiesum på 5.000 kroner.

Talentudviklingsprisen gik i år til træner Pia Hinrichsen fra Randers Roklub, der har et kæmpe engagement. Hun kører gerne rundt og henter og bringer de unge roere, såfremt forældrene ikke har mulighed for at køre dem til træning. Pia træner også gerne et talent hele syv dage om ugen for at udfordre talentets potentiale. Hun går gennem ild og vand for talentet og tilsidesætter sine egne ønsker om at udøve rosporten - til fordel for at træne de unge talenter. For samme engagement modtog Pia Hinrichsen også Folkeoplysningsudvalgets lederpris. Den gives til en leder eller en træner over 25 år. Her medfølger ligeledes en check på 5.000 kroner.

Foreningspriser til ildsjæle og bredden

Blandt de mange priser til Sportsfest 2021 finder man også priser, der hylder idrætsforeningernes og de frivillige ildsjæles engagement og initiativ. Folkeoplysningsudvalget uddeler i den forbindelse også Initiativprisen. Det er en pris som gives til en forening, der har iværksat et innovativt projekt, styrket rekruttering og uddannelse af unge ledere eller på anden måde har markeret sig. Med hæderen følger en check til klubben på 10.000 kr.

Modtagerne blev HIKC - Hornbæk Idræt og Kulturcenter for deres utrættelige arbejde med at samle og opbygge et stærkt lokalt center. Det er Hornbæk Sportsforening, Hornbæk Gymnastikforening og Randers Firma-Sport der er gået sammen om at etablere det nye idræts- og kulturcenter i bydelen Hornbæk. Med en række nye faciliteter er HIKC godt på vej til at blive mødestedet for alle i bydelen. Ildsjælene bag HIKC vil med stor fokus på bevægelse for netop alle endnu videre. De arbejder med planer om etablering af et bevægelseshus som et nyt element til mødestedet

Rejselegatet

SIKR's Rejselegat har været uddelt siden 1987. Kriterierne for at modtage legatet er "En leder i en SIKR-medlemsforening, der har udført et stort stykke frivilligt, uegennyttigt arbejde for sin forening eller sit forbund gennem mindst 10 år. Med prisen følger en check på 5.000 kroner. Prisen skabte stor glæde hos instruktør og formand Lene Skipper fra Vorup FB Gymnastik, som modtog årets rejselegat. Hun har med stor succes fået kvindegymnastikken op i højt gear hos Vorup FB, hvor hun trofast hver torsdag i næsten 36 år, står klar i Voruphusets gymnastiksal.

Lene var også drivkræften i foreningens arbejde med at bevare den gamle gymnastiksal - der før var en del af den tidligere Vorup Skole. Hun har deltaget i arbejdsgruppen for renovering af selv samme. Udover sine egne hold står Lene Skipper altid parat til at hjælpe på foreningens andre hold. Hun har også i mange år siddet i bestyrelsen og bruger mange timer på formandsarbejdet.

Klubpokalen

SIKR's klubpokal gik i år også til Vorup-klubben. Pokalen tildeles klubbens håndboldafdeling, der i årets løb har gjort en stor indsats for sin idræt og for sine medlemmer. Vorup FB Håndbold har på trods af en tid med flere Corona-nedlukninger formået at holde på deres frivillige. Klubben har arbejdet benhårdt for at få alle spillere tilbage på håndboldbanen.

Under Corona-nedlukningerne gjorde Vorup FB Håndbold alt for at holde på spillerne og bevare fællesskabet. De afholdte virtuelle hyggemøder og lavede online træning. Klubben har mange engagerede og dygtige trænere. Der er en bestyrelse, som laver et kæmpe stykke arbejde for at foreningen hele tiden udvikler sig. Med prisen følger også her en check på 5000 kroner.

Ungdomspokalen

Prisen gives af SIKR til "en ung træner/leder i alderen 16 - 23 år, der gennem særlig høj kvalitet i trænergerningen har kunne tiltrække og fastholde ungdomsidrætsudøvere for sin klub". I år gik Ungdomspokalen til 20 årige Christian Nørbjerg Enger fra styrkeløfter-klubben AK Frem, der har været aktiv i klubben gennem fire år.

Lige siden han startede i klubben, har Christian påtaget sig et væld af opgaver og har altid haft en lysende ide eller hjælpende hånd klar. Han har en stor viden om styrkeløft og styrketræning i almindelighed og e en stor kapacitet på området. Som en naturlig funktion heraf indgår han som en del af klubbens trænerteam.

Christian har brugt sin viden, træningsnarkomani og talent til at blive en af Danmarks bedste ungdomsløftere. Og så spiller han også en stor rolle i markedsføringen af klubben på de sociale medier og etableringen af klubbens nye hjemmeside og medlemssystem. Med prisen følger en check på 5000 kroner.

Dommerprisen

Gode dommere er lige så vittige som talentfulde og aktive idrætsudøvere - eller for den sags skyld de mange aktive ildsjæle i klubberne. Derfor har Randers Kommune stiftet Dommerprisen. Prisen gives til en dommer, som med sin ageren, udstråling og kommunikation er i stand til at skabe den gode atmosfære i konkurrencen, således at udøverne får "den gode idrætsoplevelse". Dommeren skal mere se sig som kampleder end "regelrytter". Dommeren skal desuden boi Randers kommune eller repræsentere en klub i kommunen.

Prisen gik i år til Henrik La Cour, der er en meget populær håndbolddommer. Han har været dommer på topplan og dømt internationalt. Han har været dommer sidenteenageårene. Som andre dommere kan han på overfalden virke lidt arrogant, men bagved gemmer der sig en sympatisk fyr, der godt kan komme ind i omklædningsrummet og siger tak for kampen til spillerne.

Foruden de ti allerede nævnte priser uddelte Randers Kommune hæder til omkring 40 udøvere - for både enkelt- og holdpræstationer. De kom alle på scenen for at få en lykønskning af Randers Kommunes borgmester, Torben Hansen. Alle fik de et gavekort til Nordisk Film Biografer i Randers.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 01/17/2023

Views: 6177

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.